CHIP - ZÁŘÍ 2003

SOUBOROVÝ SERVER CoNet DISCOBOLOS MINI

Atlet po dietě

Discobolos foto

Stejně pravidelně jako se střídají roční období, společnost CoNet nám posílá k otestování nové verze svého souborového serveru, příznačně nazvaného Discobolos. Tato brněnská firma totiž svůj původní český produkt neustále vyvíjí a vylepšuje, takže každá nová generace může nabídnout něco zajímavého. Testovaný stroj nese označení Discobolos MINI a již od pohledu je na něm vidět, že si své přízvisko zaslouží. Oproti předešlým verzím znatelně zeštíhlel, svým tvarem a hlavně rozměry se daleko více blíží běžné PC stanici. Ve skutečnosti je tento server opravdu plnohodnotným počítačem, na kterém běží optimalizovaná verze operačního systému Linux. Základní úlohou MINI Discobolu stále zůstává úschova velkých objemů dat sdílených v síti. K tomuto účelu je možné instalovat až čtyři IDE pevné disky organizované do RAID pole. Variantou, která byla využita i v případě námi testované konfigurace, je instalace interní vypalovací jednotky CD nebo DVD formátu místo jednoho pevného disku. Z pohledu uživatele se Diskobolos chová jako naprosto běžný sdílený prostor „kdesi na síti“, ve kterém může mít uživatel vyhrazen pracovní prostor s kvótami a přístupovými právy, stejně jako je má na své domovské platformě. Přitom je zcela nepodstatné, zda se připojuje z prostředí Windows, Unixu, Mac OS, nebo Novellu. Administrátor má k dispozici rozhraní tvořené strukturou WWW stránek, pomocí kterých může na dálku kompletně spravovat uživatelská práva, nastavení i zálohování serveru. Jediný speciální software, který je pro provoz serveru Discobolos třeba, slouží pro jednorázové nastavení parametrů sítě při prvotní instalaci. Oproti nám známé dřívější verzi rozhraní přibyla kompletní podpora vypalovací jednotky, která je administrátorovi přístupná jako jeden z možných cílů zálohování.

Na příslušné stránce definuje zdroje zálohování (třeba i data na osobním počítači připojeném do sítě), cíle, kterých může být i více, a pak stačí pouze nastavit termín a typ zálohy. Kromě standardní plné zálohy Discobolos podporuje i diferenciální a inkrementální schéma zálohování. Je možné vést žurnál změněných verzí sledovaných souborů (formou inkrementální zálohy) nebo v případě diferenciální zálohy snadněji obnovitelnou zálohu všech změn oproti stavu uloženému při poslední kompletní záloze. Všechny tyto tři typy záloh je možné najednou definovat i v kombinaci, tedy například zálohovat průběžné změny do adresáře na serveru a pouze jednou týdně vypálit inkrementální zálohu na CD. V případě potřeby lze obsah celého serveru po síti replikovat s nějakým jiným datovým prostorem. Aby byla zajištěna bezpečnost i rozsáhlé kolekce dat, lze místo vypalovací jednotky použít páskovou archivační jednotku – i její obsluha je v možnostech serveru zahrnuta. Testovaný Discobolos byl osazen dvěma pevnými disky s kapacitou 120 GB, které však byly navzájem zrcadleny v poli RAID 1, a tak nabízely pouze 120 GB diskového prostoru. Při třech nebo čtyřech discích se již vyplatí schéma RAID 5, nabízející při stejné bezpečnosti úhrnnou kapacitu sníženou pouze o velikost jednoho disku. Discobolos verze MINI se pracovní stanici blíží nejen svými rozměry, ale – a to je příjemné – i cenou. Úlohu nenáročného způsobu rozšíření diskové kapacity a bezpečnosti dat proto může splnit bez větších problémů.

¤¤¤
Miroslav Stoklasa
Discobolos MINI
Souborový server
Kapacita podle instalovaných harddisků, max.4 disky
Bezpečnost podle zvoleného typu pole RAID 0,1,5
Zálohování interní CD-RW nebo DVD+RW jednotka nebo pásková archivační jednotka
Kapacita 1200 GB (1080 GB při použití RAID 5)
Klientské OS Windows, Unix, Novell, Mac OS
Výrobce/poskytl Holding CoNet
Záruka 3 roky
Cena s DPH 46 238 Kč, příplatek za mechaniku CD-RW 3540/DVD+RW 11590 Kč